Điều khoản

Điều khoản Dịch vụ

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng Thuthuat.lamthenao.com.vn

Sửa đổi cuối cùng: 31 tháng 6 năm 2013

Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ

Mục đích của trang web này, thuthuat.lamthenao.com.vn (“Trang web”), sở hữu và điều hành bởi Lamthenao.com.vn – chia sẻ các video, clip, bài viết hướng dẫn thủ thuật – Là website thành lập trên nền tảng wordpress – Là sản phẩm thực hành sau khóa học Internet Marketing của học viên website chỉ mang tính chất demo cho khóa học để chuẩn bị cho những ý tưởng kinh doanh trên internet. Vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web Bằng cách bạn truy cập, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này, vui lòng không sử dụng nó. Và dưới đây là các điều khoản :

1. Truy cập vào các dịch vụ

Theo các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này, Thuathuat.Lamthenao.com chỉ chia sẻ một chiều mà không cho thành viên đăng bất kỳ thông tin nào lên web, tức đây không phải là một website động. Thuthuat.lamthenao.com.vn có quyền, theo quyết định của mình, sửa đổi Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải Điều khoản sửa đổi trên trang web và bằng cách thông báo qua e-mail, nếu có thể, hoặc trên các trang web. Các bạn có trách nhiệm xem xét thường xuyên với bất kỳ sửa đổi nào.

Các bạn tham gia phải ít nhất từ 13 tuổi trở. Các bạn cũng xác nhận rằng đó là hợp pháp được phép truy cập các trang web, và chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn truy cập của trang web của chúng tôi

Lamthenao.com.vn  sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các trang web hoạt động 24/24, bảy ngày một tuần. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp khi  trang web sẽ bị gián đoạn để bảo trì, nâng cấp và sửa chữa hoặc do thất bại của các liên kết viễn thông và thiết bị. Từng bước hợp lý sẽ được thực hiện bởi thuthuat.lamthenao.com.vn để giảm thiểu sự gián đoạn như vậy mà nó nằm trong kiểm soát  thuthuat.lamthenao.com.vn .

 

2. Nội dung trang web

Bài viết hoặc nội dung chủ yếu do đội ngũ quản trị viên viết, hoặc sưu tầm mà không vi phạm luật bản quyền, được sự cho phép của cá nhân hay tổ chức. Có thể sẽ có sự sai xót và nhầm lẫn. Nếu có bất kỳ tài liệu nội dung nào vi phạm hãy báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra và gỡ bỏ chúng khỏi website nếu điều đó đúng

3. Trang web của bên thứ ba

Người sử dụng trang web có thể truy cập từ trang này đến các bên thứ ba trên Internet thông qua các liên kết chia sẻ bằng văn bản hoặc máy tính khác trên trang web. Các trang web của bên thứ ba không phải là trong sự giám sát, kiểm soát của Thuthuat.lamthenao.com.vn

4. Tổng hợp

Hiệp định này (bao gồm cả chính sách bảo mật), được sửa đổi theo thời gian, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn, các trang web và Thuthuat.lamthenao.com.vn liên quan đến các vấn đề của Quy chế này với. Hiệp định này thay thế tất cả những hiểu biết hiện thời hoặc trước hoặc thỏa thuận, bằng văn bản hoặc bằng miệng, về chủ đề của Quy chế này

5. Thông báo và Thủ tục khiếu nại về quyền tác giả hoặc khác xâm phạm sở hữu trí tuệ

Thuthuat.lamthenao.com.vn tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và có bảo vệ bản quyền tác giả và tất cả các tài sản trí tuệ khác rất nghiêm túc.

Thủ tục báo cáo vi phạm tuyên bố chủ quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung được cung cấp trên hoặc thông qua các dịch vụ đã được sử dụng hoặc khai thác trong một thái độ xâm phạm sở hữu trí tuệ bạn sở hữu hoặc kiểm soát, sau đó xin vui lòng gửi ngay một “Thông báo về việc vi phạm tuyên bố chủ quyền” có chứa các thông tin sau vào hòm mail của chúng tôi. Thông tin liên lạc của bạn bao gồm đáng kể như sau:

  • Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của công việc (s) mà đã bị vi phạm;
  • Xác định các công trình hoặc các tài liệu là vi phạm, hoặc, nếu có nhiều công trình được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của công trình đó;
  • Xác định các tài liệu cụ thể mà là yêu cầu để được xâm phạm hay là đối tượng của hành vi xâm phạm và đó là để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó là bị vô hiệu hóa, và đủ thông tin để cho phép Thuthuat.lamthenao.com.vn xác định vị trí vật liệu;
  • Đủ thông tin để cho phép Thuthuat.lamthenao.com.vn liên lạc với bạn, như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, một địa chỉ thư điện tử mà ở đó bạn có thể liên lạc;
  • Một tuyên bố rằng bạn có một tin rằng việc sử dụng các tư liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, rằng bạn được phép hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

MỌI GÓP Ý CỦA QUÝ VỊ CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC XIN GỬI VỀ HÒM MAIL : dutranbds.pnt@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn !